Domarfördelningen för kattutställningen i Sundsvall

Äntligen har domarefördelningen kommit o på lördag har Marin Glenn Sjöbom (jag har haft honom tidigare) o på söndagen blir det Thea Friškovec-Keller (som jag inte har haft). 
 

Domarfördelning lördag

Glenn Sjöbom LPL Grupp 5, Grupp 10, NFO Grupp 1, Grupp 2, Grupp 3, SIB Grupp 2, Grupp 3, Grupp 7, BEN n 24 32, BSH e, ns 22 64, BUR b, c, MAU ns, ns 24, Kategori 2: Klass 15a, 15b, Kategori 3: Klass 15b, 18

Domarfördelning - söndag

Thea Friškovec-Keller MCO Grupp 4, Grupp 8, NFO Grupp 4, SIB Grupp 3, BEN n 24, n 24 32, BLH n 33, BSH e, BUR a, b, SRL Grupp 1, Kategori 3: Klass 15b 

Kommentera här: