För de flesta av oss kattägare är katten en nära vän som både skänker glädje och sprider värme, men den förtjänar ett bättre skydd av svensk lagstiftning när det personliga ansvaret hos kattägarna brister. Det skriver Marietta de Pourbaix-Lundin, riksdagsledamot för Moderaterna och Lillemor Wodmar, generalsekreterare Svenska Djurskyddsföreningen.

 

 

Sommaren börjar nu sakta men säkert få grepp om Sverige. Under de kommande veckorna ska miljontals svenskar ha en välförtjänst semester, koppla bort sitt arbete och vila upp sig inför hösten.

 

Några som dessvärre inte kan ta semester är de ideella organisationerna runt om i landet som tar hand om övergivna och misskötta katter. Katthem som drivs helt av frivilliga krafter och är beroende av donationer och folks goda vilja för sin verksamhet. Behoven är inte sällan större än resurserna och hemmen är ofta fullbelagda och under hösten ökar dessutom trycket på katthemmen.

 

Problemet med katter som övergivs och far illa är återkommande, men ökar under sommarmånaderna. Övergivna och herrelösa katter kan själva ha sprungit bort från ägarna, men inte sällan handlar det om så kallade sommarkatter som helt enkelt blivit övergivna av sina ägare. Katterna används som sommarnöje och lämnas sedan åt sitt öde när sommaren börjar lida mot sitt slut och vardagens bestyr knackar på dörren.

 

Det är svårt att uppskatta exakt hur många övergivna och herrelösa katter det finns i Sverige idag, men en siffra som brukar nämnas är 100 000 katter som ofta går en grym framtid till mötes, utan vare sig mat eller chans att överleva. Katter som levt och växt upp med människor har inte lärt sig att skaffa fram mat i den utsträckning som krävs för att överleva. Medellivslängden för en förvildad katt är inte längre än två år.

 

Det blir tydligt att vissa människor betraktar katten som en slit och släng vara, utan vare sig rättigheter eller ett värde. Men även katter har rätt att slippa lidande och att bli övergivna. Ansvar och välvilja från ägarens sida är en förutsättning för att äga en katt, tyvärr är det inte alltid fallet. Katten är vårt vanligaste husdjur och förtjänar en bättre status i Sverige.

 

Regeringen tillsatte 2009 en utredning som skulle se över den svenska djurskyddslagstiftningen och 2011 presenterade utredaren Eva Eriksson sitt förslag. Utredningen föreslog bland annat obligatorisk märkning av katter och ett förbud mot att överge sina djur. Förslag som kraftigt skulle minska risken för förvildade och övergivna katter och därmed bespara djuren lidande orsakat av oansvariga ägare.

 

I slutändan handlar det dock om ett personligt ansvar. Lagstiftning kan göra mycket, men långt ifrån allt. Att äga en katt, eller något annat djur, är ett livslångt åtagande som tar både tid och kraft och kräver ett stort personligt ansvar för att djuret ska må bra.

 

När regeringen så småningom lägger en fram propositionen om en ny djurskyddslag anser vi att förslagen om obligatorisk id-märkning av katter samt ett förbud mot att överge djur bör finnas med.

 

Det skulle öka kattens status i samhället och bidra till att minska lidandet orsakat av oansvariga och direkt olämpliga ägare.

 

För de flesta av oss kattägare är katten en nära vän som både skänker glädje och sprider värme, men den förtjänar ett bättre skydd av svensk lagstiftning när det personliga ansvaret hos kattägarna brister.