Äldre katter

Jag läste en artikel om äldre katter o vad man bör tänka på när de kommer upp i ålder. Vi har ju bara äldre katter hemma, då Ella är yngst med sina 10 år o Sakhi äldst med sina 14 år. 

Själva artikeln hittar du här, men jag kopierar även av den rakt upp o ner. Detta utifall att artikeln försvinner längre fram. Men jag tar bort bilderna då de blir lite förvrängda. Artikeln kommer från Catxpert.se
 
OBS!! Det är mycket text att läsa men läsvärt o lätt att glömma bort vissa saker så läs den gärna.  

SÅ GER DU DIN SENIORKATT DEN LIVETS HÖST SOM DEN FÖRTJÄNAR

Din katt går elegant och graciöst genom livet och på samma sätt åldras den med värdighet. Man märker faktiskt knappt att katten blir äldre och det är därför nödvändigt att vara extra uppmärksam på den när den når en viss ålder. 

Är din katt äldre än 10 år?  Läs vidare och ge din katt en fin livets höst. 

LÄNGE LEVE SENIORKATTEN

Katter lever längre än de gjorde tidigare, för att vi har blivit bättre på att ta hand om dem. Vi vet även mer om den omtanke som seniorkatten behöver. Och eftersom vi tar väl hand om våra katter, blir många av dem riktigt gamla. Det betyder att katten därmed lever halva sitt liv som senior. 

Katter blir inte gråa om nosen, som hundar när de blir äldre. Du kan inte se på din katt att den åldras och därför måste du börja göra några saker lite annorlunda och hålla ett extra öga på katten när den är runt 8-10 år. Det är nämligen då den anses vara senior, och du måste ta ny hänsyn för att upprätthålla kattens goda livskvalitet.

HUR GER DU DIN KATT EN FIN ÅLDERDOM? - 7 GODA RÅD

Det bästa du kan göra för att ta väl hand om din katt, så att den kan bli gammal på ett bra och tryggt sätt, är att ge den daglig vård och omsorg, anpassa dess kost samt vara uppmärksam på dess beteende. Men även med de allra bästa avsikterna kan det vara svårt att veta vilka hänsyn man ska ta. Därför har vi tagit fram en kom-ihåg-lista med 7 goda råd, så att du vet exakt hur du tar väl hand om din åldrande katt.

1. ANPASSA FODRET EFTER DIN KATTS ÅLDER OCH LIVSSTIL

I takt med att katten blir äldre och mindre aktiv, förändras dess kostbehov, vanor och aptit. Fodret måste alltså anpassas efter kattens ålder och livsstil, så att den får nödvändiga vitaminer och mineraler, men även så att den inte blir överviktig. Övervikt belastar inte bara leder och skelett, det kan även leda till sjukdomar som kan vara svåra att få bukt med. Det är en bra idé att väga katten regelbundet, så att du kan hålla ett öga på vikten och försäkra dig om att den inte tippar för mycket åt ena eller andra hållet.

2. TA HAND OM KATTENS PÄLS

Äldre katter kan ha svårare att putsa sig, och om det är något som din katt inte gillar, så är det dålig hygien. Hjälp den därför genom att vårda och undersöka pälsen regelbundet. Borsta den, ta bort lös och tovig päls och undersök samtidigt om det finns sår, utslag, svullnad osv på huden. Pälsvård kan vara avstressande för din katt och främjar dessutom blodcirkulationen. Kontakta din veterinär om du hittar tecken på sjukdom.

3. VAR UPPMÄRKSAM PÅ KATTENS BETEENDE

Även den minsta beteendeförändringen kan vara ett tecken på begynnande problem. Därför är det en bra idé att vara uppmärksam på om katten beter sig annorlunda eller gör saker som den inte brukar. Kissar eller dricker den till exempel mer, rör den sig på ett annorlunda sätt eller har den oregelbunden avföring? Beteendeförändringar kan vara ett tecken på olika sjukdomar, t.ex. smärta eller högt blodtryck. Det kan visa sig som aggressivitet, rädsla för till exempel ljud eller överdrivet jamande. En del katter kan även bli mindre tillgivna och sociala om de till exempel har ont. Kontakta din veterinär om du är det minsta orolig för din katt. Ju tidigare skador och sjukdomar upptäcks, desto större är sannolikheten att tillståndet kan förbättras.

4. GE DIN SENIORKATT LUGN OCH FASTA RUTINER

Varken hörapparat eller glasögon hjälper när den äldre kattens sinnen försämras. Lyckligtvis skapar nedsatt hörsel sällan problem för katten. Den kan dock ha svårt att orientera sig om dess höga ålder går ut över synen. Undvik därför att flytta runt möblerna och se till att det, så långt det går, inte sker några stora förändringar i kattens liv. I allmänhet trivs seniorkatten bäst med lugn och fasta vardagsrutiner.

5. KONTROLLERA KATTEN FÖR SJUKDOMAR

Hälsa är ett stort tema i seniorkattens liv. När kroppen åldras är det svårt att helt undvika hälsoutmaningar. Men genom att vara särskilt uppmärksam inom en rad områden, kan symtom och tecken upptäckas i tid, så att katten slipper smärta och inte blir allvarligt sjuk.

Mun och tänder:

Dålig andedräkt, tandköttsinflammation, tandsten och ruttna tänder kan ha en enorm inverkan på kattens humör, då tand- och tandköttsproblem gör ont. Detta påverkar även aptiten, eftersom det gör ont att äta. Tandproblem är vanligt hos äldre katter, och det kan vara nödvändigt med tandrengöring under narkos hos veterinären.

Njur- och leverproblem:

Problem med levern och nedsatt njurfunktion ses ofta hos äldre katter. Symtomen kan påminna om varandra, så om du upplever ett eller flera av följande hos din katt, bör du kontakta veterinären: Ökat behov av att kissa och dricka, nedsatt aptit, kräkning, diarré, viktminskning, feber, uttorkning, förändrat beteende, dålig andedräkt – Läs mer.

(Känner du igen tecknen på kronisk njursjukdom?

Det enda alla kattägare vill är att deras katter ska vara friska och må bra, men ibland blir våra fyrbenta vänner sjuka. Kronisk njursjukdom är en vanlig sjukdom hos katter, som kan behandlas om den upptäcks i tid.

Kronisk njursjukdom är en progressiv sjukdom, som skadar njurarna, och hindrar dem från att rena blodet ordentligt. Hastigheten med vilken sjukdomen utvecklas, varierar kraftigt mellan olika katter. En del katter lever i flera år med sjukdomen, men vanligtvis ser man en gradvis försämring av symtomen.

Ofta förknippat med högt blodtryck

Sjukdomen kan bero på att din katt har haft högt blodtryck under en längre tid. Högt blodtryck är en vanlig sjukdom, i synnerhet hos äldre katter, och upp till 65 % av alla katter med kronisk njursjukdom har även högt blodtryck.

Ju tidigare behandlingen kan sättas in, desto bättre kan man hjälpa katten. Med en årlig hälsokontroll hos veterinären kan du minska risken för att din katt drabbas av allvarliga sjukdomar, såsom kronisk njursjukdom.

(OM HÖGT BLODTRYCK; DÄRFÖR ÄR HÖGT BLODTRYCK EN TYST SJUKDOM
När din katt spinner tillgivet, är det ett tecken på att den är nöjd. Dessvärre är den inte lika duktig på att berätta när den inte mår bra. Faktum är att katter är experter på att dölja att de är sjuka.

BLODTRYCKSMÄTNING GER SVAR

Detta gäller i synnerhet högt blodtryck, som inte är en akut åkomma, utan en sjukdom som utvecklas över tid. Din katt visar ofta inga tecken på högt blodtryck förrän sjukdomen är långt framskriden, och därför kan man kalla det en tyst sjukdom.

Det bästa sättet att diagnostisera högt blodtryck hos katter är att göra en snabb och smärtfri mätning av deras blodtryck, för att kontrollera om det är för högt, precis som hos människor.

HÖGT BLODTRYCK PÅVERKAR ORGANEN

Symtomen på högt blodtryck kan vara svåra att upptäcka och kan även förväxlas med andra sjukdomar. Men håll koll på om kattens beteende förändras och om den får förändringar i ögonen, t.ex. blödningar eller plötslig blindhet. Och be framför allt veterinären att mäta blodtrycket.

Du kan med fördel få din katts blodtryck kontrollerat en gång om året i samband med den vanliga hälsokontrollen hos veterinären. På så sätt minskar du risken för att din katt drabbas av allvarliga sjukdomar.

HUR GAMMAL ÄR DIN KATT?

Högt blodtryck ock kronisk njursjukdom är sjukdomar som kan behandlas om de upptäcks i tid. Och sedan kommer din katt, förhoppningsvis, att fortsätta spinna tillgivet långt upp i åren.)

 

Håll ett öga på din katt
Du måste vara uppmärksam på dessa symtom, eftersom de kan vara ett tecken på att din katt har en kronisk njursjukdom:

 • Nedsatt aptit och viktminskning
 • Katten dricker mer och kissar mer, men är ändå uttorkad
 • Sover mer än vanligt och är svag
 • Bristande pälsvård med matt och glanslös päls som följd
 • Matta ögon och dålig andedräkt

 

Om du är osäker, fråga din veterinär
Om du redan har märkt ett eller flera symtom, bör du diskutera dem med din veterinär. Veterinären ställer diagnosen med hjälp av ett blodprov och ett urinprov, som vanligtvis görs samtidigt. På så sätt kan du hjälpa till att hålla din bästa vän frisk och kry, även när den blir äldre och mer benägen att drabbas av kroniska sjukdomar.

 

Artros:
Seniorkatter drabbas ofta av artros och kan inte röra sig lika fritt som när de var unga. De är därför mindre aktiva och sover mer. I motsats till hundar, kommer en katt med artros sällan att halta. Men den kan få svårt med att hoppa upp i möbler eller ner igen. Du kan göra mycket för att hjälpa din katt i vardagen. Ställ pallar där du vet att den hoppar upp, till exempel vid änden av sängen. Det kan betyda mycket, när benen är lite stela – Läs mer.

(Din katts behov i hemmet o sällskap av dig
Känner du att du har koll på vad din katt har för behov och hur du kan uppfylla dem? Hur behöver det egentligen se ut hemma och vad behöver din katt ha för saker?

Vad behöver egentligen din katt?
Katter kräver inte särskilt mycket och är mindre kräsna än vi tror, men det kan vara viktigt att detaljerna blir rätt och att katten får just det den behöver, och inte sådant som vi kanske tror att den behöver eller vill ha.

KATTENS FEM PELARE FÖR EN KATTANPASSAD MILJÖ

Det finns rekommendationer gällande hur man som kattägare kan erbjuda och upprätthålla en positiv och bra hemmiljö för katten. Dessa kallas ”kattens fem pelare” och innefattar:

1. En säker plats (en lugn, egen plats, där katten får vara i fred om den vill),

 • Det kan vara så enkelt som en kartong, en hylla i garderoben eller en plats på sängen,
 • Det kan även vara t.ex. en kattkorg eller kattens bäddade transportbur,
 • Platsen är med fördel upphöjd,

2. Flera separata nyckelresurer (mat, vatten, kattlådor, lekytor, klösytor, viloplatser etc.),

 • En tumregel är att varje katt ska ha en egen av vardera, plus en extra (dvs. om du har två katter ska det finnas tre av varje nyckelresurs),
 • Det är inte alltid som katten är överens med oss om vårt val av placering av resurserna, så om katten inte vill använda sina resurser kan det vara värt att testa en annan placering,

3. Möjlighet till lek- och jaktbeteende (regelbundna möjligheter till rörelse i form av lek med leksaker samt djurägare eller andra katter),

 • Utfodra gärna katten genom lek via matleksaker,
 • Testa olika typer av leksaker och ta reda på vad din katt gillar,
 • Rotera din katts leksaker med jämna mellanrum, så den inte tröttnar på dem,

4. Positiva och förutsägbara sociala interaktioner med människor (umgänge med människor, på kattens villkor och när den vill det),

 • Låt din katt initiera interaktionen,
 • Lär dig vad din katt tycker om och ge den det den vill ha,

5. En miljö som tar hänsyn till kattens känsliga doftsinne (då katten kommunicerar mycket med feromoner och doftsignaler är det viktigt att miljön inte är dränkt i andra dofter),

 • Katten gillar inte starka dofter som parfym, rengöringsmedel, kattsand med doft etc.,
 • Saker som tas med in i kattens hem utifrån kan avge okända dofter som katten reagerar på, men som vi inte märker av,
 • Det är viktigt att de får markera med feromoner och dofter genom t.ex. klösmarkeringar och att stryka sig mot saker,
 • Det är viktigt att inte städa bort din katts markeringar då detta kan göra att de känner sig oroliga och behöver märka om reviret.

KATTVÄNLIG PLACERING AV KATTENS RESURSER

Utöver att katten ska ha tillgång till viktiga resurser är det som sagt också viktigt att de placeras rätt. Detta då katterna t.ex. inte gillar att dricka där de äter och vare sig dricka eller äta i närheten av där de uträttar sina behov. Det är därför viktigt att separera mat- och vattenskål från varandra, så att de inte står bredvid varandra, och se till att kattlådan inte är i närheten utav någon av dessa skålar.

Tänk också på att inte placera någon av kattens viktiga resurser där det är för stojigt och stimmigt, då detta kan göra att katten inte vill eller vågar använda dem.
Bygg gärna kattens revir på höjden och ta vara på de extra ytor som kan skapas på detta vis genom att t.ex. använda hyllor, klösträd, utrymmen uppepå möbler etc.

ANPASSAT EFTER KATTINDIVIDEN

Det är även viktigt att tänka på att dessa resurser och deras placering ska vara anpassade efter din katt, och även under alla stadier av livet.

Det kan ju vara så att din katt t.ex. gillar ett specifikt material i sin matskål. Glas kanske är bättre än plast? Eller att din katt endast gillar en specifik kattsand i sin kattlåda, och att kattlådan inte ska vara täckt. Där får man helt enkelt testa sig fram och lära sig vad just ens egen katt tycker om.

Det kan också vara så att din katt har ett särskilt behov av något slag. Den kanske har blivit lite äldre och har svårare att hoppa upp på saker och därför föredrar sovplatser på lägre höjd. Anpassa helt enkelt efter vad som fungerar för just din katt.

HUR DU PÅ BÄSTA SÄTT INTERAGERAR MED DIN KATT

En anpassad miljö är självklart viktig, men hur man umgås med sin katt är också viktigt.

Det är självklart viktigt att lära sig sin egen katts umgängespreferenser, men det finns några generella tips för hur man på bästa sätt kommunicerar och söker kontakt på katters vis:

För att hälsa på en katt är det positivt att sänka sig till deras nivå genom att sätta sig på huk, vara lite frånvänd så du inte är vänd helt mot katten, och erbjuder kontakt genom att hålla fram en hand. Detta för att inbjuda till kontakt, inte kräva den. Katter är inte så stora fans av tvång…

Ett tips för att förklara att man är snäll kan vara att göra som katterna själva och blinka långsamt. Om du dessutom härmar kattens kuttrande hälsningsläte så kommer du att kamma in pluspoäng och påkalla uppmärksamheten på kattens eget vis. Prata sedan lugnt med katten och kalla på den genom att använda dess namn.

När katten sedan kommer fram kan det vara värt att låta katten inleda interaktionen genom att den får gnida sig mot din utsträckta hand innan du försöker klappa. De flesta katterna gillar att bli strukna över kinderna, och kanske inte alltid på resten av kroppen, men testa er försiktigt fram för att hitta vad just er katt gillar.

Pausa gärna då och då under gosstunden för att se om katten önskar mer kontakt genom att se om den stryker sig mot er hand när ni slutar. Detta gör att ni lägger valet hos katten och den känner att ni respekterar dess vilja. Kolla också gärna efter andra tecken på att den uppskattar interaktionen, t.ex. ligger/sitter kvar hos er, lutar sig mot er/handen som klappar, långsamt kurrar eller sakta blinkar. Se också upp för tecken såsom vidgade pupiller, katten rullar fram och tillbaka på rygg, försök att trycka bort handen med en tass, försök till att klösa, svansen börjar vifta eller hudryckningar.

Genom att ge din katt valet och möjligheten att styra interaktionen er emellan så bygger ni en trygg, stabil och kärleksfull relation, allt enligt pelare 4)

Katter med artros kan även vara mindre benägna att vara utomhus en längre stund, i synnerhet när det är kallt och vått.

Cancer:

Cancer är inte sällsynt hos seniorkatter, i synnerhet drabbas mag-tarmkanalen och andra inre organ. Symtomen kommer ofta att vara diffusa, till exempel viktminskning, nedsatt aptit, kräkning eller diarré samt allmänt dåligt välbefinnande. Vissa cancerformer är godartade och kan behandlas, andra är av mer elakartad karaktär.


Ökad ämnesomsättning:

Äldre katter kan få ökad ämnesomsättning, vilket är en överaktiv sköldkörtel. Symtomen på ökad ämnesomsättning är bland annat viktminskning trots en god aptit, ökad törst och urinering. Katten kan även börja jama ofta och högt, och ständigt tigga mat.


Högt blodtryck:

Precis som människor kan äldre katter få högt blodtryck. Högt blodtryck hos katter kallas även ”den tysta mördaren”, då sjukdomen kan vara osynlig och svår att upptäcka. Upp till var tredje äldre katt kan gå runt med högt blodtryck, vilket kan leda till stora skador på flera olika organ, i synnerhet ögon, njurar, hjärnan och hjärt-kärlsystemet är i riskzonen.
Symtomen som kan ge misstanke om högt blodtryck, kan till exempel vara tecken på njursjukdom (länk, eller se ovan) eller förändrat beteende.

(Om högt blodtryck o hur du mäter det:

VARFÖR SKA MIN KATT FÅ SITT BLODTRYCK MÄTT?

Alldeles för många katter går runt med högt blodtryck, men de får diagnosen först när skadan redan är skedd. Det är ännu inte rutin hos alla veterinärer att kontrollera äldre katters blodtryck regelbundet.
Men som tur är håller detta på att förändras, eftersom det är lika viktigt att kontrollera blodtrycket hos katter som det är hos människor.

Det finns många katter som går runt med ett högt blodtryck, som upptäcks först när skadan redan är skedd, och till exempel kattens ögon eller njurar har skadats. Och det är inte alltid som synen kan räddas om katten har blivit blind.
Om du som ägare upptäcker sjukdomstecken på grund av skador på njurarna, om vi håller oss till exemplet ovan, så kommer katten till veterinären. Där tar man kanske blodprover på katten och sätter igång olika behandlingar. Om veterinären inte själv nämner en blodtrycksmätning, bör du be om att blodtrycket kontrolleras.

Katten kanske diagnostiseras med dåliga njurar, och behandlas för det, men det är minst lika viktigt att det höga blodtrycket också behandlas. Det är inte utan anledning som högt blodtryck även kallas ”den tysta mördaren”. Som jag skrev ovan, kanske symtomen inte upptäcks alls, och plötsligt kan katten falla ihop död på grund av en hjärnblödning.

NÄR ÄR BLODTRYCKET FÖR HÖGT?

Du behöver inte vara utbildad i att mäta blodtrycket, hos vare sig katter eller människor, för att förstå att det inte är hälsosamt att leva med ett högt blodtryck. Blodtrycket är onormalt högt om det överstiger normala värden. Precis som hos människor, ska kattens blodtryck i vila vara 140/90 mmHg. När det mäts hos veterinären kommer det ofta att vara lite högre, då stress och otrygghet kan få det att stiga lite. Detta är helt normalt och inte detsamma som ett högt blodtryck. Allt detta vet din veterinär, som kan förklara mer.

Några av de vanligaste symtomen på högt blodtryck hos katter är:

 • Akut blindhet, pupillerna blir ofta kraftigt förstorade och katten går in i saker.
 • Blödningar i ögonen.
 • Epileptiska anfall
 • Beteendeförändringar, t.ex. den blir aggressiv eller gömmer sig.
 • Den har börjat kissa och dricka mer.

Alla dessa symtom kan vara tecken på högt blodtryck hos din katt, men det även vara tecken på andra sjukdomar. Så tveka inte att ta med din katt till veterinären, om du observerar någonting onormalt och oroande hos din katt, och gör en veterinärkontroll minst en gång om året. Då kan du be veterinären att mäta blodtrycket på din katt.

HUR MÄTER MAN BLODTRYCKET PÅ EN KATT?

Katters blodtryck mäts på nästan samma sätt som hos människor. Veterinären använder ett mätinstrument som är specialkonstruerat för hundar och katter. Proceduren är helt smärtfri och man mäter antingen på benet eller svansen. Katten måste vara lugn vid blodtrycksmätningen och därför kan det vara en fördel om den nervösa katten får stanna i sin trygga transportbur, med huvudet bort från veterinären, så att veterinären kan mäta blodtrycket på kattens svans.

HUR BEHANDLAS HÖGT BLODTRYCK?

Det kan finnas många anledningar till att en katt har högt blodtryck. Ibland kan man inte hitta en orsak, andra gånger beror det på en annan sjukdom. Beroende på orsaken till det höga blodtrycket, finns det olika sätt på vilka din veterinär kan behandla katten.
Innan en eventuell behandling kan påbörjas, måste veterinären utesluta att blodtrycket är högt på grund av en sekundär orsak. Därför är det nödvändigt att göra en grundlig undersökning, samt en undersökning av blod- och urinprov, för att sätta in rätt behandling. Det kan låta dyrt, men det behöver det inte vara. Därtill vill jag även rekommendera att man försäkrar sin katt. Då blir undersökningar mycket billigare, och du behöver inte vara rädd för höga veterinärräkningar, om din katt skulle bli sjuk.

Veterinären kan välja att påbörja en medicinsk behandling, när en diagnos har ställts. Högt blodtryck kan behandlas med antingen tabletter eller medicin i flytande form. Veterinären kommer oftast att ta hänsyn till vad som fungerar bäst för dig och din katt. När blodtrycket stabiliserats är det nödvändigt att kontrollera, och hålla ett öga på, både blodtrycket och de inre organen. Detta görs genom ett blodprov och en mätning av blodtrycket. Livslång behandling är nödvändig, men det behöver absolut inte betyda ett dåligt liv för katten, eller en dyr affär för din plånbok.

HUR SER FRAMTIDEN UT FÖR MIN KATT MED HÖGT BLODTRYCK?

Så länge din katt får rätt behandling, och du har bra kontakt med din veterinär, kan katten lätt få ett fint och, inte minst, långt liv. Om din katt har blivit blind på grund av det höga blodtrycket, behöver det inte heller vara ett hinder för att den ska få ett bra liv. Återigen handlar det om behandling av blodtrycket och god kontakt med veterinären. Om du har en blind katt, är det en bra idé att vänta med ommöbleringen, då din katt navigerar runt i hemmet via dina möbler.

VAR UPPMÄRKSAM PÅ DIN KATT OAVSETT ÅLDER

Det stämmer att äldre katter är i den största riskgruppen vad gäller högt blodtryck och nedsatt njurfunktion, men det betyder inte att yngre katter inte kan ha högt blodtryck. En del experter rekommenderar att mäta blodtrycket regelbundet från det att katten är 7 år, men åtminstone från det att katten har fyllt 10 år. Om du är osäker på om din veterinär mäter blodtrycket på din katt, så kan du be om det. Det är, som sagt, både lätt och smärtfritt för din katt, och på så sätt kan många allvarliga sjukdomar upptäckas i tid, innan de utvecklas och blir allvarliga för din katt. Så mitt råd är ”mät, mät, mät det där blodtrycket nu”! )

6. TA VÄL HAND OM DIN KATT

Din seniorkatt sover mer än tidigare. Därför är det viktigt att den har olika mysplatser runt om i hemmet, där den kan ligga ostörd. Se även till att sovställena är enkla att nå för katten, även om den har svårt för att hoppa upp eller ned.

Seniorkatter blir ibland orena och gör sina behov bredvid kattlådan. Var därför mycket noggrann när du byter kattsand och rengör kattlådan, så att den alltid är inbjudande. Prova eventuellt olika typer av kattsand, en del katter föredrar en viss typ, andra en helt annan. I allmänhet ska du undvika parfymerad kattsand, det finns inga katter som bryr sig om detta. Kontakta din veterinär om du inte kan lösa problemet med din katts orenlighet på egen hand.

Var uppmärksam på din katts klor, som kan bli långa om den inte får vässa dem själv. Det kan vara obehagligt för den och den kan fastna i saker och få inåtväxande klor, vilket kan göra mycket ont. Om din katts klor börjar bli för långa eller växer in i trampdynorna, ska du klippa dem med en sax avsedd för kloklippning.

Din katt ska aktiveras, även om den är senior. Få den inte att fara runt som när den var liten, utan fokusera istället på mental stimulering med exempelvis aktivitetsleksaker och aktiva lekar tillsammans med dig.

7. GLÖM INTE EN ÅRLIG HÄLSOKONTROLL

Den årliga hälsokontrollen hos veterinären är ännu viktigare när din katt blir äldre. Veterinären kan tidigt upptäcka sjukdomar och sätta igång behandling innan det är för sent – Läs mer.

(GÖR VETERINÄRBESÖKET ENKLARE FÖR DIN KATT GENOM ATT VÄLJA KATTVÄNLIGT

Tycker du och din katt att det är lite jobbigt att åka till veterinären? Det är ni inte ensamma om! Det finns dock hjälp att få och en bra start är att välja en kattvänlig klinik.

DEN KATTVÄNLIGA KLINIKEN, ”CAT FRIENDLY CLINIC”- CERTIFIERING

”Cat Friendly Clinic” är ett initiativ och en världsomspännande certifiering från en brittisk förening vid namn International Society of Feline Medicine (ISFM), en veterinär undergrupp till välgörenhetsorganisationen International Cat Care (icatcare.org).

International Cat Care verkar för att alla katter ska behandlas med omsorg, medmänsklighet och förståelse. Därför vill ISFM genom sin certifiering verka för att djurkliniker och djursjukhus, genom kunskap, förståelse och rätt hantering och utrustning, möjliggör bästa möjliga vård och miljö för katterna samt på så sätt minskar kattens stress och underlättar besöket för alla.

VAD INNEBÄR CERTIFIERINGEN?

Certifieringen innebär i grund och botten en högre standard av kattvård eftersom personalen:

 •   Förstår katternas behov och gör besöket på kliniken mer kattvänligt,
 •   Förstår hur man bemöter och hanterar katterna på bästa sätt vid undersökning/behandling,
 •   Har god allmän kunskap om katter och utrustning som är anpassad för kattspecifik vård.

Kliniken har alltså uppnått vissa krav på lokaler, utrustning, hantering, vidareutbildning etc. och fortsätter dessutom kontinuerligt med att utveckla sig och sin personal. För detta tilldelas man olika nivåer av kattvänlig certifiering; brons, silver och guld, och för varje nivå finns det olika krav.

MED SMÅ ÅTGÄRDER KAN MAN GÖRA STOR SKILLNAD

När det gäller katter så kan även små åtgärder göra stor skillnad, saker vi kanske inte ens tänker på. På en kattvänlig klinik är det t.ex. viktigt att katterna hålls skilda från hundar. För även om din katt är van vid hunden hemma, så är den med största sannolikhet inte bekväm med att en främmande hund kommer fram när katten är instängd i en bur på en okänd klinik och den dessutom kanske inte mår bra. Av den anledningen tillåts inte katter och hundar att sitta tillsammans och det allra bästa är om de har separata väntrum och att det finns ett undersökningsrum särskilt för katter. 

Det är också viktigt att ta hänsyn till kattens känsliga sinnen – därför hålls ljudnivån låg, det städas inte med starkt doftande rengöringsmedel och kattens egna trygghetsferomoner används i vänt- och undersökningsrum. Allt för att förklara för katten att miljön är trygg samt minimera stress.

KATTVÄNLIG HANTERING

Personalens hantering av din katt är också en stor del, om inte den största, av arbetet på en kattvänlig klinik då personalen vet hur de ska minska stressen vid undersökningar och behandlingar. Genom att minska stressen förbättras upplevelsen, läkning och återhämtning påskyndas, smärta minskas och risken för infektioner blir lägre. I förlängningen tolererar därför katterna också hanteringen bättre och vården blir effektivare. På så sätt blir upplevelsen dessutom säkrare och trevligare för både dig som ägare och för personalen själva.  Helt enkelt bra för alla!

PLANERA FÖR FRAMGÅNG

Det är alltid bättre att förekomma än att förekommas och se därför till att prata med din katts vårdgivare om vad som fungerat mer eller mindre bra tidigare. Gör gärna det redan vid bokning, för att möjliggöra att besöket kan förberedas, så att det blir så bra som möjligt för just din katt. Två enkla men bra tips är även att ha en bur där man kan ta av locket, så katten kan välja att sitta kvar där i vid undersökning och behandling, samt att din katt har tillgång till en filt med bekant doft. Det kan göra mycket för att öka tryggheten.

”KATTITYD”

Det allra viktigaste är dock din och personalens ”kattityd” och inställning till att katterna vill behandlas lugnt, försiktigt och med respekt. En alldeles särskild förståelse för katten helt enkelt!

Om du vill läsa mer om kattvänliga kliniker och hitta den som är närmast dig och din katt, gå in på catfriendlyclinic.org)

Veterinären undersöker katten ordentligt, mäter blodtrycket (om hen inte gör det på eget initiativ, är det en bra idé att be om det) och kontrollerar vaccinationer – Läs mer.

(HAR DU TÄNKT PÅ ATT VACCINERA DIN KATT?

Många djurägare tror att om katten vaccineras när den är kattunge är den skyddad resten av livet. Tyvärr är det inte så!

Efter vaccinationen är immunsvaret förhöjt, men därefter börjar det gå ner tills nivån inte längre är tillräckligt hög för att förhindra sjukdom. Omvaccination stimulerar immunsvaret så att skyddet bibehålls under en längre tid.

Under livets första veckor skyddas kattungar vanligtvis mot sjukdomar genom den immunitet de får via modersmjölken. Däremot kan denna immunitet även förhindra effekten av vaccinationer som ges vid denna tidspunkt. Skyddet från modersmjölken minskar gradvis och gör att kattungen blir mottaglig för sjukdomar, men ger även möjlighet att reagera på vaccinationer. Därför är detta den bästa tidpunkten för att påbörja ett vaccinationsprogram. För att minska risken för att kattungen smittas rekommenderas den första vaccinationen vanligtvis runt åtta veckors ålder, med en andra injektion tre till fyra veckor senare.

VILKA VACCINER BÖR JAG GE MIN KATT?

Utöver de grundläggande vaccinerna: Kattvirus (panleukopenivirus) och kattinfluensa (calicivirus och herpesvirus) kan man även prata med sin veterinär om behovet av att vaccinera sin katt mot chlamydia, leukemi och rabies. Det sistnämnda är ofta ett krav om man åker utomlands med sin katt.

KATTEINFLUENSA

 1. Vaccination av kattungar kan påbörjas från det att kattungen är 8-12 veckor
 2. Det andra vaccinet ges vanligtvis 3-4 veckor senare
 3. 12 månader efter den sista vaccinationen kan en omvaccination (booster) ges.
 4. Man kan sedan välja att göra en titermätning vart tredje år för att testa om katten fortfarande täcks av vaccinet. Detta kan bli aktuellt om katten ska till kattpensionat eller om det krävs dokumentation eller vaccinationsintyg. Andra väljer att vaccinera sin katt vart tredje år för att vara på den säkra sidan.
 5. Förutom de grundläggande vaccinationerna kan man som kattägare välja om man vill vaccinera sin katt mot chlamydia, leukemi och rabies.

Är du osäker på om din katt är skyddad? Eller vilka vacciner den ska ha? Och hur ofta?
Kontakta din närmaste veterinär här.

FÖRSLAG TILL KATTVACCINATIONSPROGRAM

Kattpest kan drabba alla katter men unga katter drabbas särskilt svårt. Det är en virussjukdom som heter panleukopeni, som angriper tarmen och gör katten mycket sjuk, med bland annat kraftig diarré och kräkningar. Katter som inte är vaccinerade mot kattpest blir mycket sjuka och dör ofta av sjukdomen. Unga katter har särskilt hög dödlighet, om de smittas. Katter som är vaccinerade kan fortfarande smittas med kattpest, men i regel får de inte några symptom, eller bara lindrig diarré eller kräkningar.

Kattinfluensa orsakas av två olika virus: Herpes; detta är ett artspecifikt och mycket utbrett virus som inte smittar människor. Symptomen är nysningar, sekretflöde från näsa och ögon, feber, nedsatt aptit och eventuellt påverkan av hornhinnan i ögat. Calici; det ger en hos katter mycket utbredd luftvägsinfektion, som kan börja med lätta förkylningssymptom men utvecklas till lunginflammation. Symptomens svårighetsgrad och varaktighet kan variera mycket och beror av kattens immunförsvar och varianten av calicivirus. Katter som är vaccinerade kan fortfarande få kattinfluensa, men får en mycket lindrigare form är icke vaccinerade katter.

VACCINER DU KAN ÖVERVÄGA

Klamydia; som typiskt orsakar ögoninflammation. Vaccination mot klamydia tillämpas speciellt inom kattuppfödning och där många katter lever tillsammans. En del kattpensionat kan kräva att din katt är vaccinerad mot klamydia, innan den kommer.

Smittsam leukemi; som kan förstöra kattens immunsystem, så att den blir mottaglig för infektioner. Symptomen är inte entydiga, men kan bestå av blodbrist, hudinflammation och bölder, diarré samt sjukdomskänsla. Sjukdomen framkallar cancer i blodet och andra organ och leder oftast till döden. Smittsam leukemi finns i vissa delar av landet hos vildkatter och kan smitta din katt. På andra håll förekommer den nästan inte alls. Sjukdomen kan inte botas.

Rabies; som är en virussjukdom och överförs med saliv. Det kan till exempel ske genom att din katt blir biten av en infekterad räv. Det är en allvarlig och livshotande sjukdom, eftersom viruset angriper nervsystemet och förstör hjärnvävnaden. Om din katt smittas och den inte är vaccinerad, kan den inte botas. Rabies finns inte i Sverige men vaccination är ett krav, om du ska resa utomlands med din katt.)