En bild på Manipura

ell Majken, som hon kallas. Majken var min första hona som jag satte på foder, hon tillhör Chakrakullen (Ellas första kull) o Majken fick en egen kull, Fjärilskullen

Tack matte A o husse J för att ni alltid har tagit så bra hand om henne.